Ngữ Văn Lớp 6: Những bài thơ lục bát đã học, đã đọc gợi cho em những cảm xúc gì? Hình ảnh, ngôn từ nhạc điệu của chúng khiến em rung động như thế nào?

Ngữ Văn Lớp 6: Những bài thơ lục bát đã học, đã đọc gợi cho em những cảm xúc gì? Hình ảnh, ngôn từ nhạc điệu của chúng khiến em rung động như thế nào?

Ngữ Văn Lớp 6: Những bài thơ lục bát đã học, đã đọc gợi cho em những cảm xúc gì? Hình ảnh, ngôn từ nhạc điệu của chúng khiến em rung động như thế nào? Hãy ghi lại cảm nhận của em về một bài thơ lục bát yêu thích?
mong mn trả lời nhanh hộ mình
mình đang cần gấpViết một bình luận