Ngữ Văn Lớp 6: Hãy chỉ ra từ láy và biện pháp tư từ có trong khổ dưới đây. Cho biết những từ láy và biện pháp tu từ đó đã gợi lên điều gì? Qua đó

Ngữ Văn Lớp 6: Hãy chỉ ra từ láy và biện pháp tư từ có trong khổ dưới đây. Cho biết những từ láy và biện pháp tu từ đó đã gợi lên điều gì? Qua đó

Ngữ Văn Lớp 6: Hãy chỉ ra từ láy và biện pháp tư từ có trong khổ dưới đây. Cho biết những từ láy và biện pháp tu từ đó đã gợi lên điều gì? Qua đó cho ta thấy tình cảm nào của tác giả dành cho mẹ?
“Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều
Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!
Con đi trăm núi ngàn khe
Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.”

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 6: Hãy chỉ ra từ láy và biện pháp tư từ có trong khổ dưới đây. Cho biết những từ láy và biện pháp tu từ đó đã gợi lên điều gì? Qua đó”

 1.  – TL có trong đoạn thơ là: sớm sớm, chiều chiều, tái tê
  – Những hình ảnh so sánh thể hiện tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng là:
  Mạ non bầm cấy mấy đon
  Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
  (TD: thể hiện Tình cảm của mẹ đối với con)
  Mưa phùn ướt áo tứ thân
  Mưa bao nhiêu hạt thương bầm bấy nhiêu
  (TD: nhấn mạnh tình cảm của con đối với mẹ)
  c, Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ người mẹ của anh là một phụ nữ Việt Nam tiêu biểu: chịu thương chịu khó, hiền hậu, rất mực yêu thương con.

  Trả lời
 2. $#thienquynh795$
  – Từ láy: sớm sớm, chiều chiều, tái tê.
  → Gợi lên: sự vất vả, khó nhọc, cực khổ của người con, không bằng công lao, nỗi gian lao của người mẹ, ca ngợi công lao của mẹ bao la, rộng lớn, vĩ đại.
  – Biện pháp tu từ: Điệp ngữ ( con đi- con đi, chưa bằng-chưa bằng )
  → Gợi lên: nhấn mạnh sự vất vả của công việc người con không thể sánh bằng nỗi lòng, sự khó nhọc của người mẹ.
  – Biện pháp tu từ: So sánh ( chưa bằng – so sánh không ngang bằng )
  → Gợi lên: Những điều người con phải trải qua khó khăn, gian lao thế nào thì cũng không thể bằng được tấm lòng vĩ đại, sự khó nhọc trong cuộc đời người mẹ.
  ⇒ Qua đó cho thấy, tình cảm của tác giả cho mẹ: yêu thương, quan tâm, lo lắng, biết ơn công lao to lớn, vĩ đại của mẹ. 

  Trả lời

Viết một bình luận