Ngữ Văn Lớp 6: Em hãy tìm trạng ngữ trong những câu văn sau: Người ta kể, người vợ vào rừng hái củi. Trời nắng to,bà ta khát nước quá,thấy một cái

Ngữ Văn Lớp 6: Em hãy tìm trạng ngữ trong những câu văn sau: Người ta kể, người vợ vào rừng hái củi. Trời nắng to,bà ta khát nước quá,thấy một cái

Ngữ Văn Lớp 6: Em hãy tìm trạng ngữ trong những câu văn sau:
Người ta kể, người vợ vào rừng hái củi. Trời nắng to,bà ta khát nước quá,thấy một cái sọ dừa đựng nước mưa.Không chần chừ,bà ta bưng lấy uống.
Giúp em với ạ!Viết một bình luận

test_ai