Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn trích sau và trả lười câu hỏi: Thạch Sanh xin nhà vua đừng động binh. Chàng một mình cầm cây đàn ra trước quân giặc. Tiếng đàn

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn trích sau và trả lười câu hỏi:
Thạch Sanh xin nhà vua đừng động binh. Chàng một mình cầm cây đàn ra trước quân giặc. Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ mười tám nước bủn rủn tay chân, không còn nghĩ được gì tới chuyện đánh nhau nữa. Cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa. Biết ý, Thạch Sanh đố họ ăn hết được niêu cơm và hứa sẽ trọng thưởng cho những ai ăn hết. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại đầy. Chúng cúi đầu lạy tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước.
(SGK Ngữ văn 6, tập I, NXBGD, trang 64-65)
Câu 2: Đoạn văn trên kể về chiến công nào của Thạch Sanh? Chiến công này giúp em hiểu thêm gì về chàng ?
Câu 3: Hãy liệt kê ra các số từ và lượng từ được sử dụng trong đoạn văn?

Trả Lời

 1. Câu 2:
  – Đoạn văn trên kể về chiến công: Thạch Sanh dẹp được giặc của 12 nước Chư Hầu tới tấn công
  – Chiến công này giúp em hiểu thêm được thêm nét đẹp trong tâm hồn chàng Thạch Sanh và ý chí chiến thắng quân thù, lòng vị tha. Chàng đã không cho động binh mà dùng tiếng đàn ra gảy cho quân địch không còn ý chí chiến đấu. Và sau khi xong việc chàng đã mời họ ăn niêu cơm thần khiến lũ giặc thêm phần ngưỡng mộ.
  Câu 3:
  + Trường từ vựng chỉ chức vụ quân đội: , giặc, quân sĩ, tướng lĩnh, 
  + Trường từ vựng chỉ hoàng tộc: vua, hoàng tử
  + Trường từ vựng chỉ hành động: gảy, bủn rủn, ăn, bĩu môi, cầm, kéo….
  #water

  Trả lời

Viết một bình luận