Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn trích sau và trả lười câu hỏi: Thạch Sanh xin nhà vua đừng động binh. Chàng một mình cầm cây đàn ra trước quân giặc. Tiếng đàn

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn trích sau và trả lười câu hỏi:
Thạch Sanh xin nhà vua đừng động binh. Chàng một mình cầm cây đàn ra trước quân giặc. Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ mười tám nước bủn rủn tay chân, không còn nghĩ được gì tới chuyện đánh nhau nữa. Cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa. Biết ý, Thạch Sanh đố họ ăn hết được niêu cơm và hứa sẽ trọng thưởng cho những ai ăn hết. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại đầy. Chúng cúi đầu lạy tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước.
(SGK Ngữ văn 6, tập I, NXBGD, trang 64-65)
Câu 4: Tìm cụm tính từ và cụm động từ trong câu văn Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ mười tám nước bủn rủn tay chân, không còn nghĩ được gì tới chuyện đánh nhau nữa.
Câu 5: Tìm từ ghép và từ láy có trong đoạn trích?

Trả Lời

 1. Câu 4: 
  – Cụm tính từ: bủn rủn tay chân
  – Cụm động từ: vừa cất lên, không còn nghĩ được gì
  Câu 5:
  – Từ ghép: nhà vua, cây đàn, quân giặc, quân sĩ, tay chân, hoàng tử, bữa cơm, thiết đãi, tướng lĩnh, niêu cơm, trọng thưởng, vợ chồng
  – Từ láy: bủn rủn, vỏn vẹn

  Trả lời
 2. Câu 4: 
  – Cụm tính từ: bủn rủn tay chân
  – Cụm động từ: không còn nghĩ được gì.
  Câu 5:
  – Từ ghép: Nhà vua, mọi người, đầu đuôi, thân phận, kết bạn, chằn tinh, đại bàng, công chúa, cửa hang, cuối cùng, bắt giam, ngục thất, mẹ con, làm ăn, hóa thành, bọ hung.
  – Từ láy: Bủn rủn, vỏn vẹn.

  Trả lời

Viết một bình luận