Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn trích sau và trả lười câu hỏi: Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi thân phậ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn trích sau và trả lười câu hỏi: Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi thân phận của mình, từ chuyện kết bạn với Lý Thông đến chuyện chém chằn tinh, giết đại bàng, cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt giam vào ngục thất. mọi người bấy giờ mới hiểu ra mọi sự. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lý Thông, lại giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết mà cho chúng về quê nhà làm ăn. Nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết, rồi bị hóa thành bọ hung.
Câu 4: Trong đoạn trích có từ cửa hang là trường hợp chuyển nghĩa của từ cửa, em hãy tìm các trường hợp chuyển nghĩa khác của từ cửa

Trả Lời

 1. Câu 4: 
  – Các trường hợp chuyển nghĩa khác của từ cửa: cửa miệng, cửa sông, cửa hàng
  – Từ ghép: nhà vua, mọi người, đầu đuôi, thân phận, công chúa, bắt giam, xét xử, làm ăn, nửa đường.

  Trả lời
 2. Câu 4: Trường hợp chuyển nghĩa của từ cửa là:
  Cửa sổ, cửa sông, mở cửa, cửa miệng
  *Từ ghép: Nhà vua,  mọi người, đầu duôi, thân phận, kết bạn, chằn tinh, đại bàng, công chúa, cửa hang, cuối cùng, bắt giam, ngục thất, bấy giờ, mẹ con, làm ăn, hóa thành, bọ hung.
  *Từ láy: lấy làm lạ

  Trả lời

Viết một bình luận