Ngữ Văn Lớp 6: Chót trên cành cao vót Mấy quả sấu con con Như mấy chiếc khuy lục Trên áo trời xanh non. Trời rộng lớn muôn trùng Đóng khung vào cửa sổ

Ngữ Văn Lớp 6: Chót trên cành cao vót Mấy quả sấu con con Như mấy chiếc khuy lục Trên áo trời xanh non. Trời rộng lớn muôn trùng Đóng khung vào cửa sổ

Ngữ Văn Lớp 6: Chót trên cành cao vót
Mấy quả sấu con con
Như mấy chiếc khuy lục
Trên áo trời xanh non.
Trời rộng lớn muôn trùng
Đóng khung vào cửa sổ
Làm mấy quả sấu tơ
Càng nhỏ xinh hơn nữa.
1) Chỉ ra những từ ngữ được dùng để chỉ quả sấu non. Việc tác giả dùng những từ ngữ khác nhau để chỉ những quả sấu có tác dụng gì?
2) Nhà thơ Xuân Diệu đã sử dụng biện pháp tu từ gì để miêu tả quả sấu nêu tác dụng và chỉ rõ biện pháp.
3) Chép lại cụm danh từ, cụm tính từ trong đoạn thơ và phân tích
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm