Ngữ Văn Lớp 6: Càng đổ gần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh dưới thì nước xanh,

Ngữ Văn Lớp 6: Càng đổ gần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh dưới thì nước xanh,

Ngữ Văn Lớp 6: Càng đổ gần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá. Tiếng rì rào bất tận của những khu rừng xanh bốn mùa, cùng tiếng sóng rì rào từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đêm không ngớt vọng về trong hơi gió muối […]Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng được dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.
câu 1:Trong đoạn văn trên, tác giả sử dụng mấy lần phép so sánh? Liệt kê các câu sử dụng biện pháp so sánh?

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 6: Càng đổ gần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh dưới thì nước xanh,”

 1. Câu 1:
  – So sánh 4 lần.
  Ở những chi tiết:
  1. “sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện.”
  2. “cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng.”
  4. “Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác”
  3. “thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng được dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.”

  Trả lời
 2. Trong đoạn văn trên, tá giả sử dụng 4 lần phép so sánh
  Các câu sử dụng phép so sánh: 
  Càng đổ gần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện”
  “Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác”
  “cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng”
  “rừng được dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận”

  Trả lời

Viết một bình luận