Ngữ Văn Lớp 6: …Bấy giờ ở vùng đất cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần. Nghe tiếng vùng đất Lạc có nhiều hoa

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: …Bấy giờ ở vùng đất cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần. Nghe tiếng vùng đất Lạc có nhiều hoa thơm cỏ lạ, nàng bèn tìm đến thăm. Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau, đem lòng yêu nhau rồi trở thành vợ chồng, cùng chung sống ở trên cạn ở cung điện Long Trang.
[…] Người con trưởng được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Triều đình có tướng văn, tướng võ, con trai vua gọi là quan lang, con gái vua gọi là mị nương, khi cha chết thì được truyền ngôi cho con trưởng, mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy danh hiệu Hùng Vương, không hề thay đổi.
Cũng bởi sự tích này mà về sau, người Việt Nam ta con cháu vua Hùng, thường nhắc đến nguồn gốc của mình là con Rồng cháu Tiên.
(Trích truyện Con Rồng, cháu Tiên)
Câu 1. (1,0 điểm) Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
Câu 2. (1,5 điểm) Hãy xác định từ mượn và chỉ ra tác dụng của từ mượn trong câu văn sau:Người con trưởng được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang.
Câu 3. (1,5 điểm) Cho biết nội dung của đoạn trích trên ?

Trả Lời

 1. Câu trả lời cụa toy:
  Câu 1:
  PTBĐC: tự sự
  Câu 2:
  Từ mượn trong câu trên là:”tôn lên”
  -Tác dụng: để chỉ việc đc kế vị ngôi vua.
  Câu 3:
  Đoạn trích trên nói về tình yêu tha thiết của 2 vợ chồng Lac Long Quân và Âu Cơ và việc Lạc Long Quân đc tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang.
  Sai nhớ nói lại mình nhó<3
  Chúc ậu học tốt :3
  #Tramneee12

  Trả lời

Viết một bình luận