Ngữ Văn Lớp 6: Bài tập 3: Kể lại cảm xúc của em khi nhận được món quà của người thân bằng đoạn văn khoảng 10-12 câu. Sau đó hãy cho biết ngôi kể và th

Ngữ Văn Lớp 6: Bài tập 3: Kể lại cảm xúc của em khi nhận được món quà của người thân bằng đoạn văn khoảng 10-12 câu. Sau đó hãy cho biết ngôi kể và th

Ngữ Văn Lớp 6: Bài tập 3: Kể lại cảm xúc của em khi nhận được món quà của người thân bằng đoạn văn khoảng 10-12 câu. Sau đó hãy cho biết ngôi kể và thứ tự đó giups minhf diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii




Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm