Ngữ Văn Lớp 6: Bài 2: a) ” Một hôm, Mã Lương vẽ con cò trắng không mắt. Vì một chút sơ ý , em đánh rơi một giọt mực xuống bức tranh.Giọt mực rơi đúng

Ngữ Văn Lớp 6: Bài 2: a) ” Một hôm, Mã Lương vẽ con cò trắng không mắt. Vì một chút sơ ý , em đánh rơi một giọt mực xuống bức tranh.Giọt mực rơi đúng

Ngữ Văn Lớp 6: Bài 2:
a) ” Một hôm, Mã Lương vẽ con cò trắng không mắt. Vì một chút sơ ý , em đánh rơi một giọt mực xuống bức tranh.Giọt mực rơi đúng chỗ mắt cò. thế là cò mở mắt, xòe cánh, bay đi. Chuyện làm chấn động cả thị trấn. Mấy kẻ mách lẻo đếm tố giác với nhà vua. Vua phải triệu thần đến đón Mã Lương về Kinh đô. Mã Lương không muốn đi, nhưng bọn họ tìm đủ cách dụ dỗ, dọa nạt để bắt em về hoàng cung”.
b) “Vua có công chúa vừa đến tuổi lấy chồng. Hoàng tử nhiều nước sai sứ đến hỏi công chúa làm vợ nhưng không ai vừa ý nàng. Nhà vua phải mở một hội lớn cho hoàng tử các nước và con trai trong thiên hạ tới dự, để công chúa trên lầu cao ném quả cầu may :
hễ quà cầu rơi trúng người nào, công chúa sẽ lấy người ấy làm chồng. Khi công chúa sắp sửa ném quả cầu , bỗng nàng bị một con đâị bàng khổng lồ cắp đi. Đại bàng bay qua túp lều của Thạch Sanh. Trông thấy nó, Thạch sanh lền dùng cung tên vàng bắn theo”.
– Tìm các danh từ trong đoạn trích.
– Điền các cụm danh từ đã tìm được vào mô hình cụm danh từ. Các cụm danh từ em vừa tìm đc có đầy đủ các phần không ?
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm