Ngữ Văn Lớp 6: 3. Tìm các cụm danh từ ,động từ, tính từ : trong đoạn thơ sau Con đi trăm núi ngàn khe Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm Con đi đánh g

Ngữ Văn Lớp 6: 3. Tìm các cụm danh từ ,động từ, tính từ : trong đoạn thơ sau Con đi trăm núi ngàn khe Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm Con đi đánh g

Ngữ Văn Lớp 6: 3. Tìm các cụm danh từ ,động từ, tính từ : trong đoạn thơ sau
Con đi trăm núi ngàn khe
Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.
Cầu cứ hs giỏi, thủ khoaaa
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm