Ngữ Văn Lớp 6: 2/ chỉ ra và giải nghĩa ẩn dụ trong các diễn đạt sau:A, có công mài sắt, có ngày nên kim;B, Nước chảy đá mòn;C, ăn khoai nhớ kẻ cho dây

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: 2/ chỉ ra và giải nghĩa ẩn dụ trong các diễn đạt sau:A, có công mài sắt, có ngày nên kim;B, Nước chảy đá mòn;C, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng;D, cây ngay không sợ chết đứng

Trả Lời

 1. A. Có công mài sắt, có ngày nên kim
  – Nghĩa ẩn dụ: sắt tượng trưng cho sự vật, sự việc ở thời điểm ban đầu còn thô sơ chưa qua quá trình thực hiện; còn kim ý chỉ sản phẩm được hoàn thiện. Câu tục ngữ nói về ý chỉ phấn đấu, sự nỗ lực kiên trì vượt qua khó khăn để gặt hái thành công.
  B. Nước chảy đá mòn
  – Nghĩa ẩn dụ: mượn hình ảnh thiên nhiên để nói về đức tính chăm chỉ, kiên trì và tập trung cho mục tiêu thì dù có khó khăn đến đâu cũng đều vượt qua.
  C. Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng
  – Nghĩa ẩn dụ: ăn khoai ẩn dụ cho sự kế thừa, hưởng thụ. Kẻ cho dây ẩn dụ cho người đã tạo ra những thành quả hoặc người đã giúp đỡ mình. Câu nói trên khuyên chúng ta phải ghi nhớ, biết ơn và đền đáp những người đã giúp đỡ, tạo ra những điều tốt đẹp cho ta hưởng thụ.
  D. Cây ngay không sợ chết đứng
  – Nghĩa ẩn dụ: Cây ngay chỉ lối sống trung thực, ngay thẳng không làm điều gì xấu. Câu tục ngữ khuyên chúng ta sống đạo đức, sống tốt.

  Trả lời

Viết một bình luận