Ngữ Văn Lớp 5: Viết lại các câu văn cho sinh đọng bằng cách dùng từ ngữ gởi tả , phép so sánh hoặc nhân hóa: a) Bầu trời rất cao , rất xanh , một màu

Ngữ Văn Lớp 5: Viết lại các câu văn cho sinh đọng bằng cách dùng từ ngữ gởi tả , phép so sánh hoặc nhân hóa: a) Bầu trời rất cao , rất xanh , một màu

Ngữ Văn Lớp 5: Viết lại các câu văn cho sinh đọng bằng cách dùng từ ngữ gởi tả , phép so sánh hoặc nhân hóa:
a) Bầu trời rất cao , rất xanh , một màu xanh rất trong.
b) Mặt trời tròn , đỏ đang nhô lên ở trên trời phía đông.
c) Trăng cuối tháng vàng và nhọn đã ló ra khỏi đính núi.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 5: Viết lại các câu văn cho sinh đọng bằng cách dùng từ ngữ gởi tả , phép so sánh hoặc nhân hóa: a) Bầu trời rất cao , rất xanh , một màu”

 1. (?) Viết lại các câu văn cho sinh đọng bằng cách dùng từ ngữ gởi tả , phép so sánh hoặc nhân hóa?
  a) Bầu trời rất cao , rất xanh , một màu xanh rất trong. 
  -> Bầu trời rất cao , rất xanh , một màu xanh rất trong, y như chiếc gương khổng lồ trong veo trải dài đến tận chân trời. 
  b) Mặt trời tròn , đỏ đang nhô lên ở trên trời phía đông.
  -> Mặt trời tròn, đỏ đang nhô lên như quả cầu lửa đang nhô lên ở trên trời phía đông. 
  c) Trăng cuối tháng vàng và nhọn đã ló ra khỏi đỉnh núi. 
  -> Trăng cuối tháng vàng và nhọn đã ló ra khỏi đỉnh núi, len lỏi khắp cả ngôi làng. 

  Trả lời
 2. $*$ Viết lại các câu văn cho sinh động?
  a) Bầu trời rất cao, rất xanh, một màu xanh rất trong.
  to Viết lại câu: Bầu trời rất cao trông như chân trời xa tít tắp , rất xanh màu nước biển mặn, một màu xanh rất trong đang đưa mắt nhìn những đám mây.
  b) Mặt trời tròn, đỏ đang nhô lên ở trên trời phía đông.
  to Viết lại câu: Mặt trời tròn như cái bánh giầy, đỏ tựa ngọn lửa khi thế đang nhô lên ở trên trời phía đông.
  c) Trăng cuối tháng vàng và nhọn đã ló ra khỏi đính núi.
  to Viết lại câu: Trăng cuối tháng vàng và nhọn như một chiếc lưỡi liềm đã vươn mình ló ra khỏi đính núi.
  $\\$
  $\text{#Thọu}$

  Trả lời

Viết một bình luận