Ngữ Văn Lớp 5: Viết bài văn tả về cái cặp sách của em . (no copy mạng) (Đây là bài văn chứ 0 phải đoạn văn đâu nha các bạn, mình chỉ nói thế thôi mon

Ngữ Văn Lớp 5: Viết bài văn tả về cái cặp sách của em . (no copy mạng) (Đây là bài văn chứ 0 phải đoạn văn đâu nha các bạn, mình chỉ nói thế thôi mon

Ngữ Văn Lớp 5: Viết bài văn tả về cái cặp sách của em . (no copy mạng)
(Đây là bài văn chứ 0 phải đoạn văn đâu nha các bạn, mình chỉ nói thế thôi mong các bạn giúp mình. Xin cảm ơn^^!Viết một bình luận