Ngữ Văn Lớp 5: Viết 6 tên nước ngoài theo 2 cách Cách 1: Viết theo phiên âm Hán Việt – VD: Tần Thủy Hoàng Cách 2: Viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận – V

Ngữ Văn Lớp 5: Viết 6 tên nước ngoài theo 2 cách Cách 1: Viết theo phiên âm Hán Việt – VD: Tần Thủy Hoàng Cách 2: Viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận – V

Ngữ Văn Lớp 5: Viết 6 tên nước ngoài theo 2 cách
Cách 1: Viết theo phiên âm Hán Việt – VD: Tần Thủy Hoàng
Cách 2: Viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận – VD: Thomas Ê – đi – sơn
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm