Ngữ Văn Lớp 5: Trong câu : Vịnh đang ngồi học bài , bỗng nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi dài nhưu giục giã . Chưa bao giờ tiếng còi lại kéo

Ngữ Văn Lớp 5: Trong câu : Vịnh đang ngồi học bài , bỗng nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi dài nhưu giục giã . Chưa bao giờ tiếng còi lại kéo

Ngữ Văn Lớp 5: Trong câu : Vịnh đang ngồi học bài , bỗng nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi dài nhưu giục giã . Chưa bao giờ tiếng còi lại kéo dài như vậy . Câu in đậm được liên kết với câu trước bằng cách nào ?
A . Lặp từ ngữ
B . Thay thế từ ngữ
C . Dùng từ ngữ nối
D . Dùng từ ngữ nối và lặp từ ngữ

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 5: Trong câu : Vịnh đang ngồi học bài , bỗng nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi dài nhưu giục giã . Chưa bao giờ tiếng còi lại kéo”

 1. Câu văn trên được liên kết với nhau bằng cách: lặp từ ngữ
  Bổ sung: lặp lại từ: tiếng còi
  tác dụng của việc lặp từ: làm cho câu văn liên kết với nhau chặt chẽ hơn
  đáp án: A
  #duongtranbaotrran

  Trả lời

Viết một bình luận