Ngữ Văn Lớp 5: Trong các câu ghép dưới đây, câu nào đã rút gọn quan hệ từ ? A. Một số người vẫn chủ quan tuy dịch covid-19 còn khá phức tạp. B.Tuy th

Ngữ Văn Lớp 5: Trong các câu ghép dưới đây, câu nào đã rút gọn quan hệ từ ? A. Một số người vẫn chủ quan tuy dịch covid-19 còn khá phức tạp. B.Tuy th

Ngữ Văn Lớp 5: Trong các câu ghép dưới đây, câu nào đã rút gọn quan hệ từ ?
A. Một số người vẫn chủ quan tuy dịch covid-19 còn khá phức tạp.
B.Tuy thầy cô nhắc nhở liên tục nhưng một số học sinh vẫn chưa tuân thủ đúng 5k.
C.Nhờ phục hồi rừng ngập mặn ở nhiều địa phương môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 5: Trong các câu ghép dưới đây, câu nào đã rút gọn quan hệ từ ? A. Một số người vẫn chủ quan tuy dịch covid-19 còn khá phức tạp. B.Tuy th”

 1. Trong các câu ghép dưới đây, câu nào đã rút gọn quan hệ từ ?
  A. Một số người vẫn chủ quan tuy dịch covid-19 còn khá phức tạp.
  B. Tuy thầy cô nhắc nhở liên tục nhưng một số học sinh vẫn chưa tuân thủ đúng 5k.
  C. Nhờ phục hồi rừng ngập mặn ở nhiều địa phương môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng.
  ⇒ Chọn A 
  ⇒ Câu B: QHT: Tuy…nhưng 
  ⇒ Câu C: QHT: Nhờ… mà
  #myhanh21

  Trả lời
 2. Trong các câu ghép dưới đây, câu nào đã rút gọn quan hệ từ ?
  A. Một số người vẫn chủ quan tuy dịch covid-19 còn khá phức tạp.
  B.Tuy thầy cô nhắc nhở liên tục nhưng một số học sinh vẫn chưa tuân thủ đúng 5k. ( QHT: Tuy – nhưng )
  C.Nhờ phục hồi rừng ngập mặn ở nhiều địa phương môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng. ( Đây là lỗi rút gọn QHT )
  => Khái niệm: Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, ….

  Trả lời

Viết một bình luận