Ngữ Văn Lớp 5: Trong các câu ghép dưới đây, câu nào đã rút gọn quan hệ từ ? A. Một số người vẫn chủ quan tuy dịch covid-19 còn khá phức tạp. B.Tuy th

Ngữ Văn Lớp 5: Trong các câu ghép dưới đây, câu nào đã rút gọn quan hệ từ ? A. Một số người vẫn chủ quan tuy dịch covid-19 còn khá phức tạp. B.Tuy th

Ngữ Văn Lớp 5: Trong các câu ghép dưới đây, câu nào đã rút gọn quan hệ từ ?
A. Một số người vẫn chủ quan tuy dịch covid-19 còn khá phức tạp.
B.Tuy thầy cô nhắc nhở liên tục nhưng một số học sinh vẫn chưa tuân thủ đúng 5k.
C.Nhờ phục hồi rừng ngập mặn ở nhiều địa phương môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng.
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm