Ngữ Văn Lớp 5: Thêm các từ cầu khiến để biến mỗi câu kể sau đây thành câu cầu khiến: 1. Mẹ về 2. Dũng học bài a) Thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải b)

Ngữ Văn Lớp 5: Thêm các từ cầu khiến để biến mỗi câu kể sau đây thành câu cầu khiến: 1. Mẹ về 2. Dũng học bài a) Thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải b)

Ngữ Văn Lớp 5: Thêm các từ cầu khiến để biến mỗi câu kể sau đây thành câu cầu khiến:
1. Mẹ về
2. Dũng học bài
a) Thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải
b) Thêm đi, thôi, nào
c) Thêm đề nghị, xin, mong
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm