Ngữ Văn Lớp 5: so sánh câu đơn và câu ghép tiếng việt

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: so sánh câu đơn và câu ghép tiếng việt

Trả Lời

 1. Câu đơn và câu ghép đều có cấu tạo chung là có chủ ngữ và vị ngữ.
  Nhưng câu đơn là :
  – Câu đơn là câu chỉ có 1 vế duy nhất ( 1 vế báo gồm chủ ngữ và vị ngữ)
  Câu ghép :
  – Câu ghép là câu có từ 2 vế trở lên,mỗi vế được chia ra bởi dấu phẩy (,) hoặc quan hệ từ.
  @ Army

  Trả lời
 2. Câu đơn .Xét về cấu tạo chỉ gồm một nòng cốt câu bao gồm 2 bộ phận chính là CN vsVN / Câu ghép: Là câu do nhiều vế ghép lại. Mỗi vế câu ghép hường có cấu tạo giống một câu đơn có đủ CN, VN  thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế ccâukhác.
  hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận