Ngữ Văn Lớp 5: Trong câu năm tháng qua đi, những lối mòn chảy xéo ngoằn ngoèo từ chân đê lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5:

Trong câu năm tháng qua đi, những lối mòn chảy xéo ngoằn ngoèo từ chân đê lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôm đi về

Tác dụng của đaua phẩy trong câu là……..

Giúp e vs ạ

Trả Lời

  1. Trong câu năm tháng qua đi , những lối mòn chảy xéo ngoằn ngoèo từ chân đê lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôm đi về.
    Tác dụng của dấu phẩy trong câu là : Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngửvị ngữ trong câu.
    CHÚC BẠN HỌC TỐT!

    Trả lời

Viết một bình luận