Ngữ Văn Lớp 5: Xác định Quan hệ từ, danh từ, động từ, tính từ, đại từtrong các câu sau A) Xe tôi chạy trên lớp xương bồng bềnh . Mảnh trăng k

Ngữ Văn Lớp 5: Xác định Quan hệ từ, danh từ, động từ, tính từ, đại từtrong các câu sau A) Xe tôi chạy trên lớp xương bồng bềnh . Mảnh trăng k

Ngữ Văn Lớp 5:

Xác định Quan hệ từ, danh từ, động từ, tính từ, đại từtrong các câu sau

A) Xe tôi chạy trên lớp xương bồng bềnh . Mảnh trăng khuyết đứng yên ở cưới trời sáng trong như một mảnh giấy bạcViết một bình luận

test_ai