Ngữ Văn Lớp 5: Xác định Quan hệ từ, danh từ, động từ, tính từ, đại từtrong các câu sau A) Xe tôi chạy trên lớp xương bồng bềnh . Mảnh trăng k

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5:

Xác định Quan hệ từ, danh từ, động từ, tính từ, đại từtrong các câu sau

A) Xe tôi chạy trên lớp xương bồng bềnh . Mảnh trăng khuyết đứng yên ở cưới trời sáng trong như một mảnh giấy bạc

Trả Lời

 1. Xác định:
  *Quan hệ từ:“như”
  * Danh từ: “Xe”, “sương”, “mảnh trăng khuyết”, “trời”, “mảnh giấy bạc”
  *Động từ: “chạy”, “đứng”
  *Tính từ: “bồng bềnh”, “sáng”
  *Đại từ: “tôi”

  Trả lời

Viết một bình luận