Ngữ Văn Lớp 5: 1 điền chữ Đ vào ô trống trước ý đúng A. Đồng là vâth dẫn nhiệt tốt B. Nhôm là vật đẫn nhiệt kém C. Nước không

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5:

1 điền chữ Đ vào ô trống trước ý đúng

A. Đồng là vâth dẫn nhiệt tốt

B. Nhôm là vật đẫn nhiệt kém

C. Nước không dẫn nhiệt

D. Nhựa là chất dẫn nhiệt tốt

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

2 Vật nào dưới đây hoạt đoongn nhờ năng lượng gió?

A. Pin mặt trời

B. Một bóng đèn

C. Một cầu chì

D. Tua-bin nhà máy thủy điện

3 Đề phòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp thêm vào mạch điện cái gì?

A. Một cái quạt

B. Mộ bóng đèn

C. Một cầu chì

D. Một chuông điện

4 Noãn phát triển thành gì?

A. Phô

B. Quả

C. Quả chứa hạt

D. Hạt

5 Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch?

A. Nước và dầu

B. Nước và giấm

C. Nước muối

D. Nước đường

6 Những loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng

A. Mướp, bầu, bí

B. Cỏ lâu, sậy

C. Cỏ may, lúa

D. Hẹ, hành, tỏi

7 Hươu mẹ dạy con tập chạy nhằm mục đích gì?

A. Trốn tránh kẻ thù

B. Rượt đuổi kẻ thù

C. Kiếm ăn

D. Chạy cho kịp đàn

8 Tài nguyện thiên nhiên là gì?

A. Những của cải do con người tạo ra

B. Những công trìng nghuyên cứu

C. Những cái có sẵn trong tự nhiên

D. Những khám phá thực tế

Trả Lời

 1. 1 điền chữ Đ vào ô trống trước ý đúng
  A. Đồng là vật dẫn nhiệt tốt ( Đ )
  B. Nhôm là vật đẫn nhiệt kém ( S )
  C. Nước không dẫn nhiệt ( Đ )
  D. Nhựa là chất dẫn nhiệt tốt ( S )
  Khoanh tròn vào câu trả lời đúng
  2 Vật nào dưới đây hoạt động nhờ năng lượng gió?
  A. Pin mặt trời
  B. Một bóng đèn
  C. Một cầu chì
  D. Tua-bin nhà máy thủy điện
  3 Đề phòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp thêm vào mạch điện cái gì?
  A. Một cái quạt
  B. Mộ bóng đèn
  C. Một cầu chì
  D. Một chuông điện
  4 Noãn phát triển thành gì?
  A. Phô
  B. Quả
  C. Quả chứa hạt
  D. Hạt
  5 Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch?
  A. Nước và dầu
  B. Nước và giấm
  C. Nước muối
  D. Nước đường
  6 Những loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng
  A. Mướp, bầu, bí
  B. Cỏ lâu, sậy
  C. Cỏ may, lúa
  D. Hẹ, hành, tỏi
  7 Hươu mẹ dạy con tập chạy nhằm mục đích gì?
  A. Trốn tránh kẻ thù
  B. Rượt đuổi kẻ thù
  C. Kiếm ăn
  D. Chạy cho kịp đàn
  8 Tài nguyện thiên nhiên là gì?
  A. Những của cải do con người tạo ra
  B. Những công trìng nghuyên cứu
  C. Những cái có sẵn trong tự nhiên
  D. Những khám phá thực tế

  Trả lời

Viết một bình luận