Ngữ Văn Lớp 5: Nêu nghĩa của các từ gạch chân , cho biết đó là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa a) Chiếc giá sách treo trên tường . b) Em rất thích ăn

Ngữ Văn Lớp 5: Nêu nghĩa của các từ gạch chân , cho biết đó là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa a) Chiếc giá sách treo trên tường . b) Em rất thích ăn

Ngữ Văn Lớp 5: Nêu nghĩa của các từ gạch chân , cho biết đó là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa
a) Chiếc giá sách treo trên tường .
b) Em rất thích ăn rau giá .
c) Xuân về xua tan cái giá lạnh của mùa đông .
(Gạch chân từ “giá”)
Giups tui đi các hảo hán . :)))
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm