Ngữ Văn Lớp 5: Nêu một câu ghép có liên quan đến Covid – 19

Ngữ Văn Lớp 5: Nêu một câu ghép có liên quan đến Covid – 19

Ngữ Văn Lớp 5: Nêu một câu ghép có liên quan đến Covid – 19

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 5: Nêu một câu ghép có liên quan đến Covid – 19”

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    Câu: Chúng ta cùng nhau chung tay đẩy lùi Covid-19.
    -> Chủ ngữ: Chúng ta
    -> Vị ngữ: Cùng nhau chung tay đẩy lùi Covid-19

    Trả lời

Viết một bình luận