Ngữ Văn Lớp 5: mn ơi 542m = …………………. km ? 9m = ………………. km ? tính bằng cách thuận tiện nhất 4/15 + 15/23 + 11 / 15 +8/23 =

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: mn ơi
542m = …………………. km ?
9m = ………………. km ?
tính bằng cách thuận tiện nhất
4/15 + 15/23 + 11 / 15 +8/23 = ?

Trả Lời

 1. 542m = 0,542 km
  9m =0,009 km
  tính bằng cách thuận tiện nhất
  $\dfrac{4}{15}$ +$\dfrac{15}{23}$ + $\dfrac{11}{15}$ + $\dfrac{8}{23}$
  = ($\dfrac{4}{15}$ + $\dfrac{11}{15}$) +($\dfrac{15}{23}$ + $\dfrac{8}{23}$)
  =  $\dfrac{15}{15}$ + $\dfrac{23}{23}$
  = 1+1=2

  Trả lời
 2. 542m = 0,542 km
  9m = 0,009 km
  Tính bằng cách thuận tiện nhất :
  $\dfrac{4}{15}$ + $\dfrac{15}{23}$ + $\dfrac{11}{15}$ + $\dfrac{8}{23}$ 
  = ( $\dfrac{4}{15}$  + $\dfrac{11}{15 }$ ) + ( $\dfrac{15}{23}$ + $\dfrac{8}{23}$ )
  =  1 + 1 
  = 2
  @Sad girl

  Trả lời

Viết một bình luận