Ngữ Văn Lớp 5: Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi. Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu n

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi.
Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng, nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi.
a,Một danh từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì?
…………………………………………………………………………….
b,Một đại từ làm chử ngữ trong kiểu câu Ai làm gì ?
…………………………………………………………………………….
c,Một danh từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào ?
…………………………………………………………………………………
d,Một danh từ làm bộ phận của vị ngữ trong kiểu câu Ai làm gì?
……………………………………………………………………………………….

Trả Lời

 1. a) Một danh từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì ?
  Trả lời : Danh từ đó là : Hải Thượng Lãn Ông (trong câu Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu nhân ái , không màng danh lợi).
  b) Một đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì ?
  Trả lời : Đại từ đó là : Lãn Ông ( trong câu Lãn Ông biết tin bèn đến đến thăm).
  c) Một danh từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào ?
  Trả lời: Danh từ đó là : Lãn Ông ( trong câu Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ).
  d) Một danh từ làm bộ phận của vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì ?
  Trả lời : Danh từ đó là : Một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi (trong câu Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi).

  Trả lời

Viết một bình luận