Ngữ Văn Lớp 5: Gió tây lướt thướt bay qua rừng,quyến hương thảo quả đi,rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng,thơm nồng vào những thôn xóm C

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Gió tây lướt thướt bay qua rừng,quyến hương thảo quả đi,rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng,thơm nồng vào những thôn xóm Chin San.Gió thơm.Cây cỏ thơm.Đất tròi thơm.Người đi từ rừng thảo quả về,hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo,nếp khăn
(Ma Văn Kháng Mùa thảo quả)
a, thảo quả báo hiệu bằng cách nào ?
b,Nêu ý nghĩa của cách đặt câu ,dùng từ trong những câu văn sau: Gió thơm . Đất trời thơm . Cây cỏ thơm.
c, xác định chủ ngữ,vị ngữ trong câu văn : “Gió tây lướt thướt bay qua rừng,quyến hương thảo quả đi,rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng,thơm nồng vào những thôn xóm Chin San”.

Trả Lời

 1. a, thảo quả báo hiệu bằng cách nào ?
  => Thảo quả báo hiệu bằng mùi thơm quyến rũ lan xa, cho gió, cây cỏ thơm, nếp ao, nếp khăn của người đi rừng thơm.
  b,Nêu ý nghĩa của cách đặt câu ,dùng từ trong những câu văn sau: Gió thơm . Đất trời thơm . Cây cỏ thơm.
  => Các từ thơm lặp đi lặp lại nhấn mạnh mùi hương của thảo quả, diễn tả mùi thảo quả rất thơm mùi hương thoang thoảng, thoáng đãng rất khó để quên.
  c, xác định chủ ngữ,vị ngữ trong câu văn : Gió tây lướt thướt bay qua rừng,quyến hương thảo quả đi,rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng,thơm nồng vào những thôn xóm Chin San”
  => Gió tây
           CN
  lướt thướt bay qua rừng,quyến hương thảo quả đi,rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng,thơm nồng vào những thôn xóm Chin San
            VN
  flower

  Trả lời
 2. a.
  Thảo quả báo hiệu bằng mùi thơm quyến rũ lan xa, cho gió, cây cỏ thơm, nếp ao, nếp khăn của người đi rừng thơm
  b.
  Các từ thơm lặp đi lặp lại nhấn mạnh mùi hương của thảo quả
  c.
  -Chủ ngữ: Gió tây
  -Vị ngữ: Lướt thướt bay qua rừn, quyến hương thảo quả đi,rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng,thơm nồng vào những thôn xóm Chin San

  Trả lời

Viết một bình luận