Ngữ Văn Lớp 5: Giải thích nghĩa của các từ gạch chân a) Chiếc _chân bàn_ sắp gãy rồi. b) Mấy bn ấy bị viêm _chân răng_ . c)Xa xa phía _chân trời_ , n

Ngữ Văn Lớp 5: Giải thích nghĩa của các từ gạch chân a) Chiếc _chân bàn_ sắp gãy rồi. b) Mấy bn ấy bị viêm _chân răng_ . c)Xa xa phía _chân trời_ , n

Ngữ Văn Lớp 5: Giải thích nghĩa của các từ gạch chân
a) Chiếc _chân bàn_ sắp gãy rồi.
b) Mấy bn ấy bị viêm _chân răng_ .
c)Xa xa phía _chân trời_ , những dãy núi nhấp nhô .
Bài tặng điểm :))
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm