Ngữ Văn Lớp 5: Em hãy viết một câu ghép biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Em hãy viết một câu ghép biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả

Trả Lời

  1. Câu ghép biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả là :
    – Vì em đã cố gắng nên em đã đạt kết quả cao trong kì thi vừa rồi
    @ Cặp quan hệ từ chỉ nguyên nhân kết quả : Vì – nên

    Trả lời

Viết một bình luận