Ngữ Văn Lớp 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo đi, rải theo triền núi đưa hương th

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo đi, rải theo triền núi đưa hương thảo đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào xóm Chin San. Gió thơm. Cây cỏ tơm. Đất trời thơm. Người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn.
(Trích Mùa thảo quả, Ma Văn Kháng,Tiếng Việt 5,
Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)
b. Từ nào xuất hiện trong tất cả các câu trong đoạn văn trên? Việc lặp lại từ đó giúp em cảm nhận điều gì thú vị của thảo quả?

Trả Lời

 1. (?) Từ nào xuất hiện trong tất cả các câu trong đoạn văn trên? 
  – Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo đi, rải theo triền núi đưa hương thảo đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào xóm Chin San.
  – Gió thơm.
  – Cây cỏ thơm
  Đất trời thơm.
  – Người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn.
  ⇒ Từ xuất hiện trong tất cả các câu trong đoạn văn trên là từ: thơm. 
  _______________________________________________________
  (?) Việc lặp lại từ đó giúp em cảm nhận điều gì thú vị của thảo quả?
  – Việc lặp lại từ đó giúp em cảm nhận được vị thơm ngọt lựng, thơm nồng của hương thảo quả. Đồng thời, việc lặp lại từ “thơm” 4 lần nhằm nhấn mạnh và làm nổi bật hóa hương thơm của thảo quả được gió rải theo miền núi đưa vào xóm Chin San để rồi hòa vào với cuộc sống của nhân dân của người đi từ vùng thảo quả về. 

  Trả lời

Viết một bình luận