Ngữ Văn Lớp 5: Đề bài Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau : 1. Tuần hành

Ngữ Văn Lớp 5: Đề bài Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau : 1. Tuần hành

Ngữ Văn Lớp 5: Đề bài
Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :
1. Tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 5: Đề bài Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau : 1. Tuần hành”

 1. I.   Mục đích
  –     Phổ biến sâu rộng chương trình an toàn giao thông để mọi tầng lớp nhân dân và học sinh hiểu biết nhằm đem đến an toàn cho người tham gia giao thông.
  Rèn luyện phẩm chất tốt, nhanh nhẹn, nàng nổ cho đội viên.
  II. Công tác chuẩn bị
  –     Loa cầm tay, cờ Tổ quốc, cờ đội, biểu ngữ, tranh cổ động về an toàn giao thông, trống kèn.
  –     Mỗi tổ đều phải chuẩn bị đầy đủ vật dụng trên. Riêng loa cầm tay nhà trường phát mỗi lớp 2 loa nên 2 bạn lớp phó văn thể và lớp phó lao động mỗi bạn chịu trách nhiệm một loa.
  –     Trang phục: đồng phục, khăn quàng đội viên.
  III.      Chương trình cụ thể
  Địa điểm tuần hành:
  –     Xuất phát: trường Tiểu học.
  Lộ trình: đường Phạm Văn Chiêu – Cây Trâm – Lê Văn Thọ – Quang Trung – về lại trường.
  8g00: tập trung, kiểm tra sĩ số (4 hàng dọc).
  8g30: bắt đầu diễu hành cùng các lớp. Các tổ trưởng tách 2 hàng dọc:
  Tổ 1: Cờ Tổ quốc và biểu ngữ.
  Tổ 2: Cờ Đội và hô khẩu hiệu.
  Tổ 3: Kèn và biểu ngữ.
  Tổ 4: Tranh cổ động và trống.
  Lớp trưởng, lớp phó và tổ trưởng kiểm tra chung.
  10g00diễu hành về trường.
  10g30: tổng kết toàn trường.
  cái này mình học rồi nên chu

  Trả lời

Viết một bình luận