Ngữ Văn Lớp 5: đặt câu hỏi có hai bộ phận chủ ngữ song song

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: đặt câu hỏi có hai bộ phận chủ ngữ song song

Trả Lời

 1. + ) Đặt câu hỏi có hai bộ phận chủ ngữ song song
  – Lớp trưởng lớp 5A2 và lớp trưởng lớp 5A1 đang làm gì vậy ?
  * Cấu tạo :
  – Bộ phận chủ ngữ song song : Lớp trưởng lớp 5A2 và lớp trưởng lớp 5A1
  – Chủ ngữ : Lớp trưởng lớp 5A2 và lớp trưởng lớp 5A1
  – Vị ngữ : Đang làm gì vậy ?
  + Đặt kiểu câu : Ai làm gì ?
  @NhậtPhong
  Nếu được thì cho mình xin hay nhất nha bạn đẹp try / cute 

  Trả lời

Viết một bình luận