Ngữ Văn Lớp 5: đặt 1 câu ghép nói về nhân vật người láng giềng trong câu chuyện HÃY ĐỂ TIỀN VÀO CHỖ CŨ có sử dụng cặp quan hệ từ +30đ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: đặt 1 câu ghép nói về nhân vật người láng giềng trong câu chuyện HÃY ĐỂ TIỀN VÀO CHỖ CŨ có sử dụng cặp quan hệ từ
+30đ

Trả Lời

 1. +) Tuy Pu-ghi đã cho người láng giềng mượn tiền, nhưng người láng giềng lại nảy ý gian để lừa tiền Pu-ghi.
  *** Pu-ghi: Chủ ngữ 1.
  *** Đã cho người láng giềng mượn tiền: Vị ngữ 1.
  *** Người láng giềng: Chủ ngữ 2.
  *** Lại nảy ý gian để lừa tiền Pu-ghi: Vị ngư 2.
  *** Tuy-Nhưng: Quan hệ từ tương phản.
  $#Sano$

  Trả lời

Viết một bình luận