Ngữ Văn Lớp 5: có thể viết các câu như dưới đây được không . vì sao a, nam có mười quyển vở b, mẹ mua cho con ba sách , mẹ nhé c, bác nông dân đ

Ngữ Văn Lớp 5: có thể viết các câu như dưới đây được không . vì sao a, nam có mười quyển vở b, mẹ mua cho con ba sách , mẹ nhé c, bác nông dân đ

Ngữ Văn Lớp 5: có thể viết các câu như dưới đây được không . vì sao
a, nam có mười quyển vở
b, mẹ mua cho con ba sách , mẹ nhé
c, bác nông dân đang cày ruộng nương
d, em bé tập nói năng
e, mẹ cháu đi chợ búaViết một bình luận

test_ai