Ngữ Văn Lớp 5: có thể viết các câu như dưới đây được không . vì sao a, nam có mười quyển vở b, mẹ mua cho con ba sách , mẹ nhé c, bác nông dân đ

Ngữ Văn Lớp 5: có thể viết các câu như dưới đây được không . vì sao a, nam có mười quyển vở b, mẹ mua cho con ba sách , mẹ nhé c, bác nông dân đ

Ngữ Văn Lớp 5: có thể viết các câu như dưới đây được không . vì sao
a, nam có mười quyển vở
b, mẹ mua cho con ba sách , mẹ nhé
c, bác nông dân đang cày ruộng nương
d, em bé tập nói năng
e, mẹ cháu đi chợ búa

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 5: có thể viết các câu như dưới đây được không . vì sao a, nam có mười quyển vở b, mẹ mua cho con ba sách , mẹ nhé c, bác nông dân đ”

 1. a)
  – Không thể. Vì: Câu này sai chính tả: nam -> Nam ( vì đây là tên riêng của người)
  b)
  – Không thể. Vì :
  + Đầu câu cần viết hoa
  + Đây là câu dùng để yêu cầu nên cần có dấu ”!”
  + Cách dùng từ ngữ sai, việc sử dụng từ ”ba sách” khiến người đọc người nghe cảm thấy khó hiểu
  c)
  – Không thể. Vì đầu câu cần viết hoa, và câu này bị thừa từ ”nương”. Sử dụng từ ”nương” trong trường hợp này không phù hợp với ngữ cảnh
  d)
  – Không thể. Vì việc sử dụng từ ” năng” trong câu khiến câu khó hiểu, không phù hợp với ngữ cảnh
  e)
  – Không thể. Vì đầu câu cần viết hoa, và câu này bị thừa từ ” búa”. Sử dụng từ ”búa” trong trường hợp này không phù hợp với ngữ cảnh.

  Trả lời
 2. a) Nam có mười quyển vở. → Được, vì câu có đủ chủ ngữ, vị ngữ và không bị sai về dấu câu
  b) Mẹ mua cho con ba sách , mẹ nhé → Không được, vì từ ngữ trong câu sử dụng chưa chính xác, thiếu dấu chấm than trong câu vì đây là câu cầu khiến, sai khiến, yêu cầu.
  – Sửa lỗi: Mẹ mua cho con ba quyển sách, mẹ nhé!
  c) Bác nông dân đang cày ruộng nương→ Không được, vì từ ngữ trong câu sử dụng chưa chính xác
  – Sửa lỗi: Bác nông dân đang cày ruộng nương
  d) Em bé tập nói năng → Không được, vì từ ngữ trong câu sử dụng chưa chính xác
  – Sửa lỗi: Em bé tập nói
  e) Mẹ cháu đi chợ búa→Không được, vì từ ngữ trong câu sử dụng chưa chính xác
  – Sửa lỗi: Mẹ cháu đi chợ

  Trả lời

Viết một bình luận