Ngữ Văn Lớp 5: Câu 1:Từ bà cụ là từ đơn hay từ phức Câu 2: Trong câu văn sau: “Đứa cháu vô tình giẫm phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng sốt cao, đư

Ngữ Văn Lớp 5: Câu 1:Từ bà cụ là từ đơn hay từ phức Câu 2: Trong câu văn sau: “Đứa cháu vô tình giẫm phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng sốt cao, đư

Ngữ Văn Lớp 5: Câu 1:Từ bà cụ là từ đơn hay từ phức
Câu 2: Trong câu văn sau: “Đứa cháu vô tình giẫm phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván.” có các quan hệ từ là

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 5: Câu 1:Từ bà cụ là từ đơn hay từ phức Câu 2: Trong câu văn sau: “Đứa cháu vô tình giẫm phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng sốt cao, đư”

 1. $\textit{Câu 1: Từ ”bà cụ” là từ phức bởi vì từ ”bà cụ” có hai tiếng.}$
  $\textit{Câu 2: Các quan hệ từ là: }$
  $\textit{→ vì}$
  $\textit{Vai trò: Giải thích cho sự việc đứng trước.}$
  $\textit{→ nhưng}$
  $\textit{Vai trò: thể hiện sự tương phản.}$
  $\textit{$o$ Nguyenngocchi}$

  Trả lời
 2. 1. Từ bà cụ là từ đơn hay từ phức?
  ⇒ Từ “bà cụ” là từ đơn
  2. Trong câu văn sau: “Đứa cháu vô tình giẫm phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván.”
  ⇒ Các quan hệ từ có trong câu văn sau:
  ⇒ rồi, nhưng, và, vì.

  Trả lời

Viết một bình luận