Ngữ Văn Lớp 5: Buổi chiều,ngọn gió mát thổi nhẹ,khói bếp bay là là cùng với làn sương lam…Những điều này tạo nên một buổi chiều mà không ít người yê

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Buổi chiều,ngọn gió mát thổi nhẹ,khói bếp bay là là cùng với làn sương lam…Những điều này tạo nên một buổi chiều mà không ít người yêu thích.Có biểu chưa mùa đông ấm áp,buổi chiều mùa thu nắng vàng như rót mật rất bên thơ,buổi trưa mua xuân nhẹ êm và dễ chịu,còn buổi trưa mùa hè nắng như đổ lửa.Tìm danh từ,động từ,tính từ,trong đoạn văn sau

Trả Lời

 1. – DT: buổi chiều, ngọn gió, khói bếp, làm sương, những điều, này, người, mùa đông, mùa thu, nắng, mật, thơ, mùa xuân, mùa hè, lửa
  – TT: mát, nhẹ, là là, lam, ấm áp, vàng, nhẹ êm, dễ chịu
  – ĐT: thổi, bay, yêu thích, rót, đổ

  Trả lời
 2. – Danh từ: buổi chiều, ngọn gió, khói bếp, làn sương , người, buổi trưa, mùa đông, mùa thu, nắng, mật, màu xuân, lửa
  – Động từ: thổi, bay, yêu thích, rót, đổ
  – Tính từ: mát, nhẹ, là là, lam, ấm áp, vàng, nhẹ êm, dễ chịu
  @ Khái niệm:
   Danh từ: là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm…
  – Động từ: là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật
  – Tính từ: là những từ chỉ hoạt động, tính chất của sự vật.

  Trả lời

Viết một bình luận