Ngữ Văn Lớp 5: Bài tập 1: Hãy chỉ ra biện pháp tu từ so sánh trong đoạn thơ trên và nêu tác dụng. a.Thân em như tấm lụa đào Phất phơ giữa chợ biết vào

Ngữ Văn Lớp 5: Bài tập 1: Hãy chỉ ra biện pháp tu từ so sánh trong đoạn thơ trên và nêu tác dụng. a.Thân em như tấm lụa đào Phất phơ giữa chợ biết vào

Ngữ Văn Lớp 5: Bài tập 1: Hãy chỉ ra biện pháp tu từ so sánh trong đoạn thơ trên và nêu tác dụng.
a.Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
b. Con đi trăm núi ngàn khe Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm .
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng khó nhọc đời bấm sáu mươi .
c. ” Ca lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng”
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm