Ngữ Văn Lớp 5: Bài 5. Viết lại câu văn sau sao cho hay hơn bằng cách sử dụng biện pháp nghệ thuật thích hợp. a. Bông hoa hồng mọc bên bờ rào. . b. Nh

Ngữ Văn Lớp 5: Bài 5. Viết lại câu văn sau sao cho hay hơn bằng cách sử dụng biện pháp nghệ thuật thích hợp. a. Bông hoa hồng mọc bên bờ rào. . b. Nh

Ngữ Văn Lớp 5: Bài 5. Viết lại câu văn sau sao cho hay hơn bằng cách sử dụng biện pháp
nghệ thuật thích hợp.
a. Bông hoa hồng mọc bên bờ rào. .
b. Những đám mây nhỏ xinh trôi trên bầu trời. ..
c. Dòng suối chảy róc rách.
d. Những con sóng đang xô vào bờ.Viết một bình luận

test_ai