Ngữ Văn Lớp 5: Bài 3. Xác định Trạng Ngữ, Chủ Ngữ, Vị Ngữ trong mỗi câu sau: – Ngoài đồng, lúa đang chờ nước. Chỗ này, các cô vẫn đang đào mương; c

Ngữ Văn Lớp 5: Bài 3. Xác định Trạng Ngữ, Chủ Ngữ, Vị Ngữ trong mỗi câu sau: – Ngoài đồng, lúa đang chờ nước. Chỗ này, các cô vẫn đang đào mương; c

Ngữ Văn Lớp 5: Bài 3. Xác định Trạng Ngữ, Chủ Ngữ, Vị Ngữ trong mỗi câu sau:
– Ngoài đồng, lúa đang chờ nước. Chỗ này, các cô vẫn đang đào mương; chỗ kia, các cô vẫn đang tát nước. Mọi người đang ra sức đánh giặc hạn.
– Tiết trời đã về cuối năm. Trên cành lá, giữa đám cỏ xanh mơn mởn, mấy bông hoa trắng xoè điểm lác đác.
Bài 4. Tìm các DT, ĐT, TT có trong 2 đoạn văn của bài 3 và viết vào 3 cột sau:
Danh từ:
Động từ:
Tính từ:

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 5: Bài 3. Xác định Trạng Ngữ, Chủ Ngữ, Vị Ngữ trong mỗi câu sau: – Ngoài đồng, lúa đang chờ nước. Chỗ này, các cô vẫn đang đào mương; c”

 1. Bài 3
  Ngoài đồng, lúa/ đang chờ nước. Chỗ này, các cô /vẫn đang đào mương; 
         TN        CN         VN                         TN      CN                 VN
  chỗ kia, các cô /vẫn đang tát nước. Mọi người /đang ra sức đánh giặc hạn.
  TN     CN         VN                            CN                     VN
  Tiết trời/đã về cuối năm. Trên cành lá, giữa đám cỏ xanh mơn mởn, mấy
  CN                   VN                                                TN                          
  bông hoa trắng /xoè điểm lác đác.
  CN                              VN
  Bài 4. Tìm các DT, ĐT, TT có trong 2 đoạn văn của bài 3 và viết vào 3 cột sau:
  Danh từ: Đồng , lúa,nước,cô , mương , hoa , giặc hạn 
  Động từ:chờ ,đào , tát ,xòe , đánh 
  Tính từ:xanh 
  xin CTLHN

  Trả lời

Viết một bình luận