Ngữ Văn Lớp 5: anh chạch lòng nhìn em quay gót đi mãi , anh lỡ chết lặng trong mơ dộn dàng để đến đã có anh ở đây em vẫn mong trờ ,.. tìm chủ ngữ , v

Ngữ Văn Lớp 5: anh chạch lòng nhìn em quay gót đi mãi , anh lỡ chết lặng trong mơ dộn dàng để đến đã có anh ở đây em vẫn mong trờ ,.. tìm chủ ngữ , v

Ngữ Văn Lớp 5: anh chạch lòng nhìn em quay gót đi mãi , anh lỡ chết lặng trong mơ dộn dàng để đến đã có anh ở đây em vẫn mong trờ ,..
tìm chủ ngữ , vị ngữ trong câu này và trạng ngữ nữa
NL : cân 5 thường xuyên :))
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm