Ngữ Văn Lớp 5: 1. Theo em, những trường hợp nào sau đây cần ghi biên bản. Vì sao? a) Đại hội liên đội. b) Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di t

Ngữ Văn Lớp 5: 1. Theo em, những trường hợp nào sau đây cần ghi biên bản. Vì sao? a) Đại hội liên đội. b) Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di t

Ngữ Văn Lớp 5: 1. Theo em, những trường hợp nào sau đây cần ghi biên bản. Vì sao?
a) Đại hội liên đội.
b) Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sửc) Bàn giao tài sản.
d) Đêm liên hoan văn nghệ.
e) Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.
g) Xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 5: 1. Theo em, những trường hợp nào sau đây cần ghi biên bản. Vì sao? a) Đại hội liên đội. b) Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di t”

 1. 1. Theo em, những trường hợp nào sau đây cần ghi biên bản. Vì sao?
  a) Đại hội liên đội.
  b) Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sửc
  c) Bàn giao tài sản.
  d) Đêm liên hoan văn nghệ.
  e) Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.
  g) Xử lí việc xây dựng nhà trái phép.
  Giải thích:
  Vì những vấn đề này sẽ ghi lại chương trình và kết quả để làm bằng chứng và ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để xử phạt hợp lí.
  Hok tốt !!!
  $#Min$

  Trả lời
 2. Các trường hợp cần ghi lại biên bản là:
  • Đại hội liên đội: cần ghi lại ý kiến, chương trình công tác cả năm học và kết quả bầu cử để làm bằng chứng và thực hiện
  • Bàn giao tài sản: cần ghi lại danh sách và tình trạng của tài sản lúc bàn giao để làm bằng chứng.
  • Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông, xử lí việc xây dựng nhà trái phép: cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.
  • Học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận