Ngữ Văn Lớp 4: tìm từ có tiếng mạnh hoặc từ có tiếng yếu điều vào chỗ chấm cho thích hộ a, bạn hoàng ……………………….. nêu ý kiến của mình

Ngữ Văn Lớp 4: tìm từ có tiếng mạnh hoặc từ có tiếng yếu điều vào chỗ chấm cho thích hộ a, bạn hoàng ……………………….. nêu ý kiến của mình

Ngữ Văn Lớp 4: tìm từ có tiếng mạnh hoặc từ có tiếng yếu điều vào chỗ chấm cho thích hộ
a, bạn hoàng ……………………….. nêu ý kiến của mình
b, tinh thần yêu nước đã kết thành một làn sóng vô cùng……………
c, giọng của vinh tuy……………..nhưng những lời bạn nói lại có ………………….thuyết phục mọi người
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm