Ngữ Văn Lớp 4: Phân tích câu văn sau: A. Những con thuyền với những cánh buồm lớn nhỏ nhiều màu sắc nhấp nhô lướt sóng , có lúc trốn dưới những đợt só

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: Phân tích câu văn sau:
A. Những con thuyền với những cánh buồm lớn nhỏ nhiều màu sắc nhấp nhô lướt sóng , có lúc trốn dưới những đợt sóng to phía xa xa .
B.Ban ngày , dọc theo sông Cái , san sát những ghe xuồng đánh cá .

Trả Lời

 1. A.
  -Chủ ngữ: Những con thuyền với những cánh buồm lớn nhỏ nhiều màu sắc
  -Vị ngữ: nhấp nhô lướt sóng, có lúc trốn dưới những đợt sóng to phía xa xa.
  B.
  -Trạng ngữ: Ban ngày, dọc theo dòng sông Cái
  -Chủ ngữ: những ghe xuồng đánh cá
  -Vị ngữ: san sát
  ——Hết——

  Trả lời
 2. a, Chủ ngữ : những con thuyền với những cánh buồm lớn nhỏ nhiều màu sắc
  Vị ngữ : nhấp nhô lướt sóng, có lúc trốn dưới những đợt sóng to phía xa xa.
  b, Trạng ngữ : ban ngày, dọc theo sông Cái,
  Chủ ngữ :  những ghe xuồng đánh cá
  Vị ngữ : san sát

  Trả lời

Viết một bình luận