Ngữ Văn Lớp 4: Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu Thêm thành phần trạng ngữ chỉ thời gian vào chỗ trống (…) trong các c

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4:

Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Thêm thành phần trạng ngữ chỉ thời gian vào chỗ trống (…) trong các câu sau đây :

A. …………, gà trống lại gọi bé an thức dậy.

B. …………, chị ba không đi làm.

C. …………, hoa gạo rụng đầy gốc.

Trả Lời

 1. A. …………, gà trống lại gọi bé An thức dậy.
  -> Lựa chọn trạng từ phù hợp: 
  + Gà gáy mỗi ngày vào buổi sáng
  + Có từ “lại” nên dùng thêm từ mỗi để biểu thị sự lặp lại
  -> A. Mỗi buổi sáng, gà trống lại gọi bé An thức dậy.
  B. …………, chị ba không đi làm.
  -> Lựa chọn trạng từ phù hợp: 
  -> B. Hôm nay, chị ba không đi làm.
  C. …………, hoa gạo rụng đầy gốc.
  -> Lựa chọn trạng từ phù hợp: 
  + Hoa gạo thường nở vào mùa xuân
  -> C. Mùa xuân, hoa gạo rụng đầy gốc.

  Trả lời
 2. A. …Vào sáng sớm………., gà trống gọi bé an thức dậy
  B. ….Vì bị ốm……., chị ba không đi làm
  C. ……Vào mùa đông…, hoa gạo rụng đầy gốc
  Nếu bn thấy đúng thì cho mik ctlhn với nhé !!! Chúc bn học tốt !!!
  #Hoidap247
  @kieuhongxuyen

  Trả lời

Viết một bình luận