Ngữ Văn Lớp 4: hãy xếp các từ sau vào ba nhóm : từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại, từ láy : thật thà, bạn bè, chăm chỉ, gắn bó, ăn uống, uống nước,

Ngữ Văn Lớp 4: hãy xếp các từ sau vào ba nhóm : từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại, từ láy : thật thà, bạn bè, chăm chỉ, gắn bó, ăn uống, uống nước,

Ngữ Văn Lớp 4: hãy xếp các từ sau vào ba nhóm : từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại, từ láy :
thật thà, bạn bè, chăm chỉ, gắn bó, ăn uống, uống nước, xe cộ, khó khăn, bao bọc, nhỏ nhẹ, xe máy, thằn lằn, ồn ào, quanh co.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 4: hãy xếp các từ sau vào ba nhóm : từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại, từ láy : thật thà, bạn bè, chăm chỉ, gắn bó, ăn uống, uống nước,”

 1. từ ghép tổng hợp:thật thà,gắn bó,chăm chỉ,bao bọc,quanh co,bạn bè,xe cộ
  từ ghép phân loại: ăn uống,uống nước,khó khăn,nhỏ nhẹ, xe máy
  từ láy:còn lại
  xin 5*tlhn pls

  Trả lời
 2. từ láy:thật thà,bạn bè,chăm chỉ,khó khăn,bao bọc,nhỏ nhẹ,thằn lằn.
  từ ghép phân loại:gắn bó,xe máy,quanh co,ăn uống.
  từ ghép tổng hợp : uống nước,xe cộ 
  nhớ cho mik 5*,ctlhn và cảm ơn nhé

  Trả lời

Viết một bình luận