Ngữ Văn Lớp 4: Dùng gạch ( /) tách từng từ trong các câu sau , từ đơn , từ phức. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng , cái đầu tròn và hai con mắt lon

Ngữ Văn Lớp 4: Dùng gạch ( /) tách từng từ trong các câu sau , từ đơn , từ phức. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng , cái đầu tròn và hai con mắt lon

Ngữ Văn Lớp 4: Dùng gạch ( /) tách từng từ trong các câu sau , từ đơn , từ phức.
Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng , cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh … Bốn cánh chú khẽ rung rung như con đang phân vân.
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm