Ngữ Văn Lớp 4: Đặt một câu bằng cách sử dụng các từ sau đây. 1. nhà nghiên cứu thị trường (danh từ) 2. tiện ích điện tử (danh từ) 3. kén chọn (tính từ

Ngữ Văn Lớp 4: Đặt một câu bằng cách sử dụng các từ sau đây. 1. nhà nghiên cứu thị trường (danh từ) 2. tiện ích điện tử (danh từ) 3. kén chọn (tính từ

Ngữ Văn Lớp 4: Đặt một câu bằng cách sử dụng các từ sau đây.
1. nhà nghiên cứu thị trường (danh từ)
2. tiện ích điện tử (danh từ)
3. kén chọn (tính từ)
4. bị lôi cuốn vào một cái gì đó (động từ)
5. thiết bị kỹ thuật số (danh từ)
6. thích ứng (động từ)

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 4: Đặt một câu bằng cách sử dụng các từ sau đây. 1. nhà nghiên cứu thị trường (danh từ) 2. tiện ích điện tử (danh từ) 3. kén chọn (tính từ”

 1. $1.$
  →Nhà nghiên cứu thị trường đang rất chăm chú tìm hiểu về nền kinh tế hiện nay ở đất nước ta.
  $2.$
  →Tiện ích điện tử có rất nhiều loại và có thể được chia thành nhiều loại.
  $3.$
  →Nhìn kìa,chú mèo kia có vẻ rất kén chọn trong việc ăn uống.
  $4.$
  →Cô gái ấy đang bị lôi cuốn vào một cái gì đó.
  $5.$
  →Thiết bị kỹ thuật số đã giúp con người chúng ta thay đổi rất nhiều.
  $6.$
  →Mẹ tôi là một người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
  $Taekook$

  Trả lời
 2. 1. Nhà nghiên cứu thị trường đang tìm hiểu về nền kinh tế hiện nay.
  2. Tiện ích điện tử có rất nhiều và có thể được chia làm nhiều loại.
  3. Cậu ấy rất kén chọn trong việc ăn uống.
  4. Tôi luôn bị lôi cuốn vào một cái gì đó khi tập trung vào nó quá lâu.
  5. Thiết bị kỹ thuật số giúp đời sống con người được cải thiện rất nhiều.
  6. Anh ta là người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
  Chúc bạn học tốt !
  #MinhUwU

  Trả lời

Viết một bình luận