Ngữ Văn Lớp 4: Câu 7 a)tìm câu kể Ai-thế nào trong đoạn văn sau :……………………………….. b)Xác định TN,CN,VN của các câu vừa đó ”Ngoài

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: Câu 7
a)tìm câu kể Ai-thế nào trong đoạn văn sau :………………………………..
b)Xác định TN,CN,VN của các câu vừa đó
”Ngoài giờ học, chúng tôi tha thẩn bên bờ sông bắt bướm (1).Những con bướm đủ hình dạng, dủ màu sắc (2).Con xanh biếc pha đen như nhung (3).Con vàng sẫm,nhiều hình mặt nguyệt, ven cánh có răng cửa (4).Bướm trắng bay theo đàn líu ríu như hoa nắng(6).
*TN là trạng ngữ
CN là chủ ngữ
VN là vị ngữ*
Mọi người làm nhanh giúp em với ạ. Em đang cần gấp ạ.

Trả Lời

 1. a,  
  ** Câu kể Ai-thế nào? trong đoạn văn trên là: Những con bướm đủ hình dạng, đủ màu sắc. 
  * Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai?”: Những con bướm. 
  * Bộ phận trả lời cho câu hỏi “thế nào?”: đủ hình dạng, đủ màu sắc. 
  __________
  b,
  (1) Ngoài giờ học, chúng tôi tha thẩn bên bờ sông bắt bướm. 
  * Trạng ngữ: Ngoài giờ học. 
  * Chủ ngữ: Chúng tôi.
  * Vị ngữ: tha thẩn bên bờ sông bắt bướm.
  (2) Những con bướm đủ hình dạng, đủ màu sắc. 
  * Chủ ngữ: Những con bướm. 
  * Vị ngữ: đủ hình dạng, đủ màu sắc. 
  (3) Con vàng sẫm, nhiều hình mặt nguyệt, ven cánh có răng cửa. 
  * Chủ ngữ: Con. 
  * Vị ngữ: vàng sẫm, nhiều hình mặt nguyệt, ven cánh có răng cửa. 
  (4) Bướm trắng bay theo đàn líu ríu như hoa nắng. 
  * Chủ ngữ: Bướm trắng. 
  * Vị ngữ: bay theo đàn líu ríu như hoa nắng. 

  Trả lời
 2. (2) Những con bướm / đủ hình dáng, đủ màu sắc.
       CN                                       VN
  (3) Con / xanh biếc pha đen như nhung .
  CN                   VN
  (4)Con / vàng sẫm, nhiều hình mặt nguyệt, ven cánh  có răng cưa.
    CN             VN
  Kiểu câu kể “Ai thế nào?” cho ta biết được đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật được nói tới trong chủ ngữ

  Trả lời

Viết một bình luận