Ngữ Văn Lớp 4: Câu 7 a)tìm câu kể Ai-thế nào trong đoạn văn sau :……………………………….. b)Xác định TN,CN,VN của các câu vừa đó ”Ngoài

Ngữ Văn Lớp 4: Câu 7 a)tìm câu kể Ai-thế nào trong đoạn văn sau :……………………………….. b)Xác định TN,CN,VN của các câu vừa đó ”Ngoài

Ngữ Văn Lớp 4: Câu 7
a)tìm câu kể Ai-thế nào trong đoạn văn sau :………………………………..
b)Xác định TN,CN,VN của các câu vừa đó
”Ngoài giờ học, chúng tôi tha thẩn bên bờ sông bắt bướm (1).Những con bướm đủ hình dạng, dủ màu sắc (2).Con xanh biếc pha đen như nhung (3).Con vàng sẫm,nhiều hình mặt nguyệt, ven cánh có răng cửa (4).Bướm trắng bay theo đàn líu ríu như hoa nắng(6).
*TN là trạng ngữ
CN là chủ ngữ
VN là vị ngữ*
Mọi người làm nhanh giúp em với ạ. Em đang cần gấp ạ.Viết một bình luận