Ngữ Văn Lớp 4: Câu 4: Viết ra những việc em làm để thực hiện tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em.

Ngữ Văn Lớp 4: Câu 4: Viết ra những việc em làm để thực hiện tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em.

Ngữ Văn Lớp 4: Câu 4: Viết ra những việc em làm để thực hiện tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 4: Câu 4: Viết ra những việc em làm để thực hiện tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em.”

 1. Những việc để thực hiện tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em :
  – Không đi chơi la cà
  – Không chơi điện tử quá mức
  – Học bài đầy đủ
  – Thi đua làm con ngoan trò giỏi
  – Phụ giúp bố mẹ làm việc nhà

  Trả lời
 2. Những việc em làm để thực hiện tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em là :
  -Biết bảo vệ quyền của mình của tôn trọng quyền của người khác.
  -Tự giác học tập chăm chỉ,rèn luyện .
  -Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ.
  -Giữ gìn, bảo vệ tài sản và chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác.
  -Sống trung thực, khiêm tốn; giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể.
  @H

  Trả lời

Viết một bình luận